Wegen

Kerncijfers

De totale oppervlakte van alle verhardingen die de gemeente onderhoudt, bedraagt ongeveer 3,8 miljoen vierkante meter. De totale lengte aan wegen bedraagt ongeveer 850 kilometer.

Verhardingssoorten

Aantal m2

gesloten verharding (asfalt)

2.140.000

gesloten verharding (beton)

160.000

open verharding (klinkers, tegels)

1.290.000

onverhard

210.000

totaal

3.800.000

Aantal kilometers  

Aantal km

binnen bebouwde kom

227

buiten bebouwde kom

536

fietspaden (vrijliggend of parallel)

120

voetpaden

170

zandwegen

74

Vervangingswaarde: € 200 miljoen

Ambities voor dit begrotingsjaar

We hebben als gemeente een wettelijke taak als wegbeheerder. In 2017 is nieuw beleid vastgesteld voor het onderhoud van wegen en bruggen.

Naast een inhaalslag op uitgesteld groot onderhoud zal de focus liggen op de kwaliteit van fietspaden en fietsroutes. Een ander aspect waar fors op wordt ingezet is de aanleg van bermverharding en passeerhavens.
Waar combinaties met andere werkzaamheden gemaakt kunnen worden zal daar de prioriteit komen te liggen.

Financieel overzicht

De uitgaven met betrekking tot wegenonderhoud vallen onder het taakveld Verkeer en vervoer in het programma Openbare Ruimte.

Budgetten (bedragen x € 1.000)

Werkelijk 2016

Raming 2017

Raming 2018

Exploitatiebudget voor groot onderhoud

641

671

   170

Exploitatiebudget voor klein onderhoud

262

261

   290

Investering op niveau brengen onderhoud

-

-

1.709

Het begrote exploitatiebedrag voor groot onderhoud is vanaf  2018 verlaagd, het begrote exploitatiebedrag voor klein onderhoud is vanaf 2018 verhoogd. Beide aanpassingen zijn een gevolg van het nieuwe beleid Wegen en bruggen 2018-2018. In dit beleidsplan is ook het investeringsniveau voor 2018 bepaald.

Planning 2018

Het definitieve programma voor het groot onderhoud in 2018 zal in het eerste kwartaal van 2018 bekend worden. De volgende wegen zullen deel uitmaken van het programma: Oranjekanaal N.Z. tussen Beilen en de Zwiggelterbrug, Westerborkerveld tweede gedeelte, Drijbersche Es en de Wijsterseweg/Hamveld gedeeltelijk.

Bij de aanleg van passeerhavens en bermverharding staan de volgende wegen op het programma: Oranjekanaal N.Z. tussen Beilen en de Zwiggelterbrug, Westerborkerveld tweede gedeelte, de Gagelmaat en de Hammen in Westerbork, en de Meesterswijk in Bovensmilde.

Naast de investeringen uit het groot onderhoud vinden nog een aantal investeringen plaats.
Fietspaden: Beilen-Hijken, De Musels, stille kant Oranjekanaal en Smidlergervenen (7 blokken)
Wegen:  Rotonde A28 afrit 30, en het Oosteinde, het Westeinde en de Hoofdstraat in Westerbork

Investeringsplanning 2018

wegen en fietspaden

€ 1.286.308

bermverharding en passeerhavens

    €    423.000