Verbonden partijen

Lasten verdeling verbonden partijen

Lasten verdeling

€ 4.017.245

Gemeenschappelijke regelingen:

 • Zorg en Welzijn
 • Werk en Inkomen
 • Veiligheid
 • Vrije tijd
 • Bouwen, wonen en milieu

Vennootschappen en coöperaties:

 • Algemene middelen
 • Algemene middelen
 • Algemene middelen

Stichtingen en verenigingen:

 • Algemene middelen
 • Algemene middelen

Overige verbonden partijen:

 • Werk en Inkomen