Programma

Incidentele baten en lasten

2018

2019

2020

2021

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

lasten

baten

 Exploitatie: 

 Burger en Bestuur 

 Verkiezingen 

 40.000

80.000

  -  

40.000

 Werk en inkomen 

 Middenveldtentoonstelling 

22.000

 22.000

-  

 Onderwijs en Jeugd 

 inzet personeel jeugdzorg 

47.000

 47.000

47.000

47.000

 Bouwen, wonen en milieu 

 Duurzaam op eigen kracht 

30.000

 Openbare Ruimte 

 Bijdrage Vitaal Platteland 

50.000

 Bijdrage Provincie Vitaal Platteland 

 50.000

 Verwerken baggerspecie 

25.000

  30.400

 Groenplan Beilen en Westerbok 

75.000

  75.000

 -  

 Belevings- en wandelpad Hultinge en Lijsterlaan Beilen 

25.000

 Verharding paden begraafplaats Hijken en Hooghalen 

45.000

 Vrije tijd 

 Bijdrage Leader Zuid-West Drenthe tot en met 2020. 

20.000

 20.000

20.000

 Duurzaamheid buitensportaccommodaties 

15.000

 Culturele gemeente van Drenthe 

150.000

 Zorg en Welzijn 

 Mooi op eigen kracht 

 30.000

 Algemene middelen 

 Onderuitputting bested.plan tbv incidenteel 

-660.516

-772.230

 -  

 Personeelsconsulent 

87.273

87.273

80.000

 Onderwijs en Jeugd 

 Best. res. BDU/CJG tbv inzet personeel jeugdzorg 

 47.000

 47.000

47.000

47.000

 Bouwen, wonen en milieu 

 Reserve Woon- en leefomgeving tbv Duurzaam op eigen kracht 

 30.000

 Vrije tijd 

 Res. Woon- en leefomgeving tbv bijdrage Leader Zuid-West Drenthe 

 20.000

 20.000

20.000

 Res. Woon- en leefomgeving tbv duurzaamheid buitensportaccommodaties 

  15.000

 Res. Woon- en leefomgeving tbv Culturele gemeente van Drenthe 

150.000

 Openbare Ruimte 

 Reserve openbare ruimte tbv verwerken bagger. 

25.000

30.400

  Reserve openbare ruimte tbv het Groenplan 

 75.000

75.000

  Reserve openbare ruimte tbv belevings- en wandelpad 

 25.000

  Reserve openbare ruimte tbv verharding paden begraafplaats 

 45.000

 Zorg en Welzijn 

 Res. Woon- en leefomg. ivm het project Mooi op eigen kracht 

 30.000

 Algemene middelen 

 Conjunctuurreserve tbv personeelsconsulent 

 87.273

87.273

80.000

 Reserve kapitaallasen 

660.516

772.230

 Res. Woon- en leefomg. ivm incidentele onderuitputting begroting 

              -  

              -  

        -  

Mutaties reserves

660.516

549.273

772.230

259.673

-  

147.000

  -  

47.000

Overige incidentele lasten of baten

757

50.000

- 410.557

-  

147.000

-  

87.000

     -  

Totaal

661.273

599.273

361.673

259.673

147.000

147.000

87.000

47.000