Voor een goed inzicht van de in de begroting 2018 opgenomen arbeidskosten gerelateerde verplichtingen is in onderstaande tabel het totaaloverzicht van deze kosten opgenomen.

(bedragen x € 1.000)

Soort verplichting

Voorziening

Exploitatielast

medewerkers boven formatief

 0

Uitkering ex bestuurders

157

47

Wachtgeld ambtenaren

34

Outplacement

12

Voorziening APPA

57

APPA-verzekering

100

Voorziening  voormalig personeel

8

Totaal

222

193