Financieringsstructuur per 1-1-2018 (bedragen x € 1.000)

Bedrag

Bedrag

Boekwaarde investeringen

95.732

Reserves en voorzieningen

33.133

Geldleningen en waarborgsommen

35.944

69.077

Financieringstekort

26.655