Ontwikkelingen

De digitale (geografische) informatievoorziening is enorm in ontwikkeling, niet alleen technisch maar ook de regelgeving hieromtrent. We zijn verplicht informatie uit Basisregistraties te gebruiken en van een aantal zijn we bronhouder. De komst van de Omgevingswet speelt ook een zeer belangrijke rol.  Alle informatie over de fysieke leefomgeving moet met een klik op de kaart zichtbaar, duidelijk en betrouwbaar zijn. Hierop moeten we onze informatievoorziening nu al  gaan inrichten en blijven vooruitkijken om te kunnen voldoen aan de minimaal gestelde eisen. Ontwikkelingen als 3d kaarten en virtual reality zijn nu nog niet voor ons mogelijk, maar regelgeving verplicht straks ons hierop te gaan richten.

Wat willen we bereiken?

Een goed werken (geografisch) informatievoorziening waarbij informatie met een kaartcomponent voor iedereen beschikbaar en betrouwbaar is op een eenvoudige manier.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Continue zorgen voor een goed werkend geografische informatievoorziening, ingericht op de daarvoor bestemde systemen en software
  • Medewerkers leren goed om te gaan met het gebruik van de gemeentelijke viewer
  • Beschikbaar stellen van informatie voor burgers op een externe viewer
  • Zorgen dat de informatievoorziening goed beschreven is, wie is bronhouder en wat is de status van de informatie
  • Het bijhouden van de gegevens van de Basisregistratie Grootschalige Topografie
  • Het bijhouden van ontwikkelingen en bijscholing