Ontwikkelingen

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de begraafplaatsen is voor het laatst vastgesteld in 2004 en gedateerd. Inmiddels met de begrafenisverenigingen en andere betrokkenen gesproken over actualisatie van het beleid. De eerste verkenningen zijn gedaan en het is de bedoeling dat in 2018 een nieuw beleidsplan wordt vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

Het onderhouden van de op de begraafplaatsen aanwezige groenvoorzieningen, paden en hekwerken. Het garanderen van voldoende capaciteit

Wat gaan we daar voor doen?

Het beheren van de begraafplaatsen

  • Onderhouden van de op de begraafplaatsen aanwezige groenvoorzieningen, paden en hekwerken, urnen- en gedenkmuren en gebouwen
  • Het realiseren van voldoende capaciteit, zoals het uitbreiden van urnenmuren en het aanleggen en inrichten van nieuwe grafperken
  • Het informeren en adviseren van recht – en belanghebbenden, bijvoorbeeld over verlopen van grafrechten en verwaarlozing of schades aan een graf
  • Het schoonhouden en verzorgen van beplanting van graven van oorlogsslachtoffers en gedenkmonumenten
  • Jaarlijks overleg met de begrafenisverenigingen