Ontwikkelingen

Samen met de sector hebben we gewerkt aan een nota Vrijetijdseconomie in Midden-Drenthe. Het blijft belangrijk om in te spelen op de wensen en behoeften van de consument. Vraag gestuurd werken i.p.v. aanbod gestuurd. En in tijden als deze is dat nog belangrijker omdat de consument kritischer is op het gebied van uitgaven.

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en overheden kan verder worden versterkt zodat de kwaliteit van toeristische voorzieningen verder verbeterd kan worden en gewaarborgd blijft.

De nota Vrijetijdseconomie is een gezamenlijk initiatief van de gemeente, het toeristisch platform en andere betrokkenen uit het werkveld. Doel: meer bezoekers, die langer blijven, meer besteden en vaker terugkomen!

Wat willen we bereiken?

Door het scheppen van goede randvoorwaarden wil de gemeente de komende 10 jaar:

  • De groei van de werkgelegenheid in de toeristische sector bevorderen
  • Ruimte bieden voor groei van zowel kleinschalige als grootschalige activiteiten
  • Midden-Drenthe promoten als een aantrekkelijke toeristische gemeente
  • Toename van het aantal toeristen en activiteiten in Midden-Drenthe
  • De vaarrecreatie meer laten bloeien, voor zover dit door Midden-Drenthe beïnvloed kan worden
  • Een goede samenwerking tussen de aanbieders onderling en tussen de gemeente en de aanbieders stimuleren
  • Een goed wandelknooppuntensysteem

De gemeente vervult een proactieve rol, schept voorwaarden, faciliteert en jaagt ontwikkelingen aan.

Wat gaan we daar voor doen?

Het is belangrijk voor de recreant en toerist dat er naast de rust en ruimte die er is, er ook genoeg te doen is. Er gebeurt al heel veel qua activiteiten in de gemeente, maar dit is niet altijd bekend bij de recreant en toerist. In samenwerking met recreatieondernemers en culturele organisaties kunnen we, vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid, bestaande initiatieven aan elkaar koppelen en beter activiteiten beter promoten. Hierdoor krijg je meer reuring het gebied. Midden in Drenthe wordt door verschillende partijen van alles georganiseerd voor inwoners en toeristen. Deze activiteiten willen we gezamenlijk promoten.

Door mee te doen aan LEADER Zuidwest-Drenthe verwachten we de vrijetijdssector een extra impuls te kunnen geven. We organiseren bijeenkomsten voor ondernemers om het LEADER project goed onder de aandacht te brengen zodat ze actief hier mee aan de slag kunnen.

Daarnaast gaan we net als in 2017ook in 2018 gezamenlijk met ondernemers en omliggende gemeenten een wandelknooppuntennetwerk realiseren. Door een groot netwerk aan te leggen, kunnen we mooie wandelroutes en arrangementen ontwikkelen waardoor het voor de (wandel)toerist nog aantrekkelijker wordt om naar Midden-Drenthe te komen. Hiervoor is het echter wel wenselijk dat ondernemers bereid zijn mee te werken en dat aansluitende gemeenten ook meedoen.