Ontwikkelingen

Er is een nieuwe nota in voorbereiding ter vervanging voor de huidige sportnota 2008-2013 en het volksgezondheidsbeleid 2015-2019. Streven is om in het voorjaar van 2018 een opiniërende nota aan te bieden.

Wat willen we bereiken?

De inwoners van de gemeente Midden-Drenthe te stimuleren tot (actieve) sportdeelname en te streven naar een gezonde levensstijl.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Met promotie- en stimuleringsactiviteiten inwoners te motiveren tot meer bewegen en te streven naar een gezonde(re) leefstijl.
  • Vanaf 2013 geven we uitvoering aan de regeling Brede impuls combinatiefuncties door inzet van de buurtsportcoaches. Per kern wordt regelmatig de sportdeelname en sportbehoefte in beeld gebracht en ingespeeld op de behoefte. Als voorbeeld noemen we
  1. Overleg met lokale partijen om voor voldoende sport- en beweegaanbod te zorgen
  2. Stimuleren van de lokale sport- en beweegaanbieders om meer sport- en beweegaanbod op lokaal niveau te ontwikkelen
  3. Samenwerkingsverbanden tussen sportverenigingen en scholen tot stand brengen met als doel om sportsoorten op de scholen onder de aandacht te brengen en te beoefenen
  4. Scholen, welzijnswerk en sportverenigingen ontvangen eens per kwartaal een nieuwsbrief en worden hiermee op de hoogte gebracht van de plannen, activiteiten en werkzaamheden van de buurtsportcoaches
  5. Scholen en verenigingen ontvangen een sportagenda met daarin een overzicht van het totale sport- en beweegaanbod aanbod in de gemeente Midden-Drenthe
  6. Samenwerking met het JOGG-programma en de organisatie van diverse activiteiten voor sportpromotie en streven naar een gezonde leefstijl