Ontwikkelingen

Op 21 maart 2018 worden weer nieuwe gemeenteraadsverkiezingen gehouden.

Wat willen we bereiken?

De raad en het college vormen het politieke bestuur van de gemeente Midden-Drenthe. De raad is het hoogste en rechtstreeks door de inwoners gekozen bestuur van de gemeente. Een goed functionerend lokaal bestuur bevordert het welzijn en de welvaart van haar inwoners.

Wat gaan we daar voor doen?

  • Zowel de raad als het college (het dagelijks bestuur van de gemeente) hebben middelen en methoden nodig om goed te kunnen functioneren
  • De directe ondersteuning van de raad gebeurt door de griffie. Daarnaast maakt de raad gebruik van onafhankelijke commissies: een commissie voor advies over bezwaar- en beroepschriften, een rekenkamercommissie en een ombudscommissie.
  • De raad doet zijn eigen werk voor een groot deel in adviescommissies.

Het college is in veel gevallen het gezicht van de gemeente naar buiten toe. Directe ondersteuning ontvangt het college van de gemeentesecretaris en haar stafafdeling.