Ontwikkelingen

De overhead wordt nu als totaal zichtbaar het taakveld Overhead. De overheadkosten staan niet meer opgenomen in de bedragen onder de programma's. Buiten de begroting om wordt de overhead toegerekend aan de kostprijsberekening van onder andere de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Wat willen we bereiken?

De raad krijgt meer inzicht in de totale kosten van de overhead voor de gehele organisatie en krijgt  meer zeggenschap over die kosten.

Wat gaan we daar voor doen?

Wij brengen alle activiteiten in beeld die onder de overhead vallen. Grofweg zijn dit de ondersteunende afdelingen (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden, secretariaat). Onder overhead vallen daarom alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de uitvoerende diensten.