Ontwikkelingen

Omdat het renteniveau op dit moment laag is, houden we er rekening mee dat de rente de komende jaren licht stijgt.

Wat willen we bereiken?

Het aantrekken van financieringsmiddelen om de taken die de gemeente heeft te kunnen uitvoeren.

Wat gaan we daar voor doen?

Financieringsmiddelen tot 1 jaar zijn het goedkoopst, daarom trekken we zoveel mogelijk kasgeld aan en maken we gebruik van de kasgeldlimiet.