Ontwikkelingen

Met ingang van 1 januari 2016 zijn we als overheidsonderneming belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.  Met behulp van externe ondersteuning zijn onze activiteiten doorgelicht om te toetsen of deze werkzaamheden onder de vennootschapsbelasting vallen. Uit dit onderzoek blijkt dat alleen de bouwgrondactiviteiten hieronder vallen. Jaarlijks vindt er een toetsing plaats of deze bouwgrondactiviteiten nog onder de vennootschapsbelasting thuishoren en of eventuele andere werkzaamheden er onder zullen komen te vallen.

Wat willen we bereiken?

Inzicht krijgen in het verschuldigde bedrag vanwege fiscale winst die per saldo wordt gerealiseerd  op onze ondernemingsactiviteiten in het betreffende begrotingsjaar.

Wat gaan we daar voor doen?

Jaarlijks toetsen of wij ook ondernemersactiviteiten verrichten en of wij op deze activiteiten ook winst maken waarmee wij onder de vennootschapsbelasting vallen.