Ontwikkelingen

Hervorming lokaal belastinggebied: het samenvoegen van de toeristen- en forensenbelasting tot een verblijfsbelasting.

Wat willen we bereiken?

Beschikbaar hebben van financiële middelen voor investeringen in economische activiteiten zoals beschreven in het programma Vrije tijd.

Wat gaan we daar voor doen?

Het heffen van toeristenbelasting van personen die geen inwoner zijn van de gemeente en binnen de gemeente tegen vergoeding overnachten. Belastingplichtig zijn degenen die gelegenheid bieden tot overnachten.  

Het heffen van forensenbelasting van natuurlijke personen die op meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor zich of zijn gezin een gemeubileerde woning beschikbaar houden. De grondslag voor de heffing is de vastgestelde WOZ-waarden.