De ruimte die een gemeente heeft om zijn belastingen te verhogen wordt vaak gerelateerd aan de totale woonlasten. Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) publiceert deze lasten ieder jaar in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten worden verstaan de OZB en de rioolheffing en reinigingsheffing voor een woning met gemiddelde WOZ-waarde in die gemeente.

De belastingcapaciteit van gemeenten wordt berekend door de totale woonlasten voor een meerpersoonshuishouden in jaar t (huidig jaar) te vergelijken met het landelijk gemiddelde in jaar t-1 (vorig jaar) en uit te drukken in een percentage. De (ongewogen) gemiddelde woonlasten van gemeenten in 2017 - op basis van de cijfers van het Coelo - bedragen € 723. Bij de woonlasten van het landelijke gemiddelde wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5%.

 

(bedragen x 1.000)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

a

OZB-lasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde

     228,00

     231,00

     235,00

     239,00

     243,00

b

Rioolheffing voor een gezin

     238,50

     238,50

     238,50

     238,50

     238,50

c

Afvalstoffenheffing voor een gezin

     205,00

     205,00

     215,00

     220,00

     225,00

d

Eventuele heffingskorting

           -  

           -  

          -  

          -  

          -  

e

Totale woonlasten voor gezin bij gemiddelde WOZ-waarde (a + b + c - d)

     671,50

     674,50

     688,50

     697,50

     706,50

f

Woonlasten landelijke gemiddelde voor

     723,00

     733,85

     744,85

     756,03

     767,37

gezin in t-1

Woonlasten t.o.v. landelijke gemiddelde

92,88%

91,91%

92,43%

92,26%

92,07%

jaar t-1 ( e / f ) * 100%

Analyse

Bij de woonlasten van het landelijke gemiddelde wordt rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5%.
* Gemiddelde WOZ-waarde woningen 2017 (waardepeildatum 1-1-2016) is € 195.000 excl. recreatie-, bedrijfs- en overige woningen.