Ontwikkelingen

Vanaf 2018 worden op dit taakveld de behaalde resultaten en toekomstige ruimte in de begroting weergegeven.

Wat willen we bereiken?

Dit taakveld heeft tot doel om het saldo van de begroting en jaarrekening in beeld te brengen. Het is het financiële overschot of tekort dat de gemeente behaalt.

Wat gaan we daar voor doen?

We streven er naar dat de gemeentelijk begroting in evenwicht is. Na jaren van forse bezuinigingen komt er nu ruimte in de begroting .