Ontwikkelingen

De gemeente Midden-Drenthe heft geen parkeerbelasting. Wel is er in sommige kernen een blauwe zone. Binnen deze zone moet gebruik gemaakt worden van een parkeerkaart om te parkeren. Om onze gemeente voor iedereen bereikbaar en begaanbaar te houden bieden we minder validen de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Ook kan een eigen gehandicaptenparkeerplaats aangevraagd worden.

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente willen wij dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voor het bezoeken van de in de gemeente aanwezige voorzieningen. Ook minder validen bieden wij die mogelijkheid door onder bepaalde voorwaarden een gehandicaptenparkeerkaart aan te kunnen vragen.

Wat gaan we daar voor doen?

We zorgen voor voldoende parkeerplaatsen rondom voorzieningen. We bieden minder valide mensen de mogelijkheid om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen. Die burgers die een laag inkomen hebben kunnen een financiële vergoeding aanvragen voor de gehandicaptenparkeerkaart.