Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Midden-Drenthe

1,6
(0,9)

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

1,1
(1,2)

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Midden-Drenthe

4
(3,9)

Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).

2016

25.000 - 50.000 inwoners

3,7
(3,8)

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Midden-Drenthe

3
(2,4)

Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

2,7
(3,1)

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2016

Midden-Drenthe

4,2
(4,2)

Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

4,7
(5,2)