Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

Midden-Drenthe

0,76
(1)

Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

1,23
(3)

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2016

Midden-Drenthe

17
(35)

Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 leerlingen.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

22,32
(48)

Verwijzingen Halt

per 10.000 inw. 12-17 jr

2016

Midden-Drenthe

18,4
(29,8)

Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

118,5
(124,8)

Hardekernjongeren

per 10.000 inw.

2014

Midden-Drenthe

1,6
(1,6)

Het aantal hardekernjongeren, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-24 jaar.

2014

25.000 - 50.000 inwoners

0,8
(0,7)

Jongeren met delict voor rechter

%

2015

Midden-Drenthe

0,93
(1,9)

Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.

2015

25.000 - 50.000 inwoners

1,07
(1,83)

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2016

Midden-Drenthe

11,6
(12,2)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

10,4
(9,9)

Jongeren met jeugdreclassering

%

2016

Midden-Drenthe

0,3
(0,4)

Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugd-reclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).

2016

25.000 - 50.000 inwoners

0,4
(0,4)

Jongeren met jeugdbescherming

%

2016

Midden-Drenthe

1,2
(1)

Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermings-maatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

1,1
(1,1)