Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000.
Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig

%

2015

Midden-Drenthe

8
(7)

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

25.000 - 50.000 inwoners

7
(7)

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

%

2015

Midden-Drenthe

10
(9)

als aandeel van het totaal aantal ongevallen die leiden tot ziekenhuisopnamen.

2015

25.000 - 50.000 inwoners

10
(10)