Op grond van het BBV worden met ingang van de begroting 2017 beleidsindicatoren in de begroting opgenomen. De beleidsindicatoren dienen ter toelichting van de maatschappelijke effecten in de programma's. De beleidsindicatoren zijn voorgeschreven en afkomstig van de website 'Waar staat je gemeente'.

Hieronder staan de beleidsindicatoren met betrekking tot dit programma opgenomen. De cijfers voor Midden-Drenthe worden vergeleken met de cijfers van gemeenten uit de inwonersklasse 25.000 -50.000. Tussen haakjes staan de waarden uit de begroting 2017. Een ? betekent dat de informatie niet beschikbaar is.

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Formatie

Fte per 1.000 inw.

2017

Midden-Drenthe

6,82
(6,54)

Het aantal vacatures (Fte) per 1.000 inwoners. 

Bezetting

Fte per 1.000 inw.

2017

Midden-Drenthe

6,92
(6,31)

De bezetting (Fte) per 1.000 inwoners.

Apparaatskosten

Euro per inwoner

2017

Midden-Drenthe

596
(564)

Euro's per inwoner dat besteed wordt aan apparaatskosten.

Externe inhuur

kosten als % van totale loonsom

2017

Midden-Drenthe

3,95
(3,27)

Kosten inhuur externen als % van de totale loonsom

Externe inhuur

totale kosten

2017

Midden-Drenthe

516.777
(459.000)

totale kosten inhuur in Midden-Drenthe *)

Overhead

% van de totale lasten

2017

Midden-Drenthe

10,61
(8,67)

kosten overhead als percentage van de totale kosten.

*) Het bedrag aan kosten inhuur is als volgt samengesteld.  

Omschrijving

Bedrag

personeel van derden

            255.034

W.I.W.

                5.000

inhuur extern tbv welstandscommissie

                1.000

oproepkrachten zwembaden

              89.854

inhuur huismeester

              29.000

combinatiefunctionaris

            136.889

Totaal

            516.777

Indicator

2013

2014

2015

2016

aantal fte’s per 31 december (afgerond op hele fte’s)

223

216

211

215

Indicator

eenheid

jaar

regio

waarde

Beschrijving

Woonlasten éénpersoonshuishouden

euro

2017

Midden-Drenthe

627
(631)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2017

25.000 - 50.000 inwoners

654
(648)

Woonlasten meerpersoonshuishouden

euro

2017

Midden-Drenthe

672
(676)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

2017

25.000 - 50.000 inwoners

737
(732)

WOZ-waarde woningen

dzd euro

2016

Midden-Drenthe

193

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.
In onderstaande tabel staat het verloop over de afgelopen jaren opgenomen.

2016

25.000 - 50.000 inwoners

220

Gemiddelde WOZ-waarde

2012

2013

2014

2015

2016

Midden-Drenthe

222

213

202

193

193

25.000 - 50.000

249

239

226

219

220