• We ontwikkelen een duurzaamheidsprogramma waarin we onder andere aandacht geven aan de mogelijkheden van fair trade
  • We onderzoeken de mogelijkheden van een zonnepanelenpark
  • We houden bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor het ETP-terrein nadrukkelijk rekening met de gevolgen voor de omgeving en het handhaven op de naleving van regels en afspraken
  • We stellen een uitvoeringsplan voor het oosten van Beilen vast
  • We geven uitvoering aan de visie op groen Beilen, onder andere in het centrum