• We gaan met de sportverenigingen onderzoeken of en waar nieuw sportbeleid wenselijk is
  • We stimuleren het zelfbeheer van sportaccommodaties
  • Een belangrijke economische tak vormt recreatie en toerisme.  Wij zullen daarom het bestaande beleid voor de periode 2008-2017, zoals we dat onder andere in samenspraak met de VTRB vormgeven, voortzetten
  • We stimuleren het ontwikkelen van een knooppuntennetwerk voor wandelaars in samenwerking met de sector.
  • We willen kunst en cultuur toegankelijk laten zijn voor zo veel mogelijk mensen. In het cultuurbeleid leggen wij ook een accent op de verbinding met onze eigen tradities en geschiedenis. We ontwikkelen nieuw cultuurbeleid