• Het verder ontwikkelen van de leefbaarheid in samenwerking met de wijken en de dorpen en de daarin functionerende kernteams. Daarbij zoeken we als dat kan en zinvol is naar samenhang met het nieuwe sociaal beleid. We proberen daarmee de werkzaamheden van de diverse teams meer te stroomlijnen
  • Het stimuleren van initiatieven van bewoners en meewerken aan pilots om daarmee te experimenteren. Hiervoor wordt een fonds ingesteld
  • Het project 'Dorpen centraal, bewoners in het middelpunt' wordt gecontinueerd. We houden rekening met de wensen en mogelijkheden van de dorpen en wijken
  • Er wordt beleid ontwikkeld om de mantelzorg in Midden-Drenthe verder te stimuleren. Mantelzorg Midden-Drenthe wordt hierbij betrokken
  • Er komt een onderzoek naar de mogelijkheid van één loket voor alle sociale vragen