• Integraal veiligheidsplan 2016-2018
  • Regionaal Veiligheidsplan Noord Nederland 2015-2018
  • Drentse Crisisplan
  • Hennepconvenant Noord Nederland (waaronder handhavingsbeleid hard- en softdrugs gemeente Midden-Drenthe 2014)
  • APV 2017

Wij werken in het kader van de veiligheid nauw samen met onze partners:

  • Veiligheidsregio Drenthe
  • Politie
  • Centrum voor Jeugd en Gezin
  • Welzijnsorganisaties