Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Parkeren

€ 10

€ 7

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten997777
Baten81010101010
Resultaat1-1-3-3-3-3