Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

€ 631

€ 745

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten153551745224470241
Baten44454631110356127
Resultaat10998114114114114