Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

€ 66

€ 176

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten224371176175154158
Baten323466676768
Resultaat1923371101088790