Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Inkomensregelingen

€ 7.343

€ 9.538

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten9.7889.6109.5389.5589.5849.610
Baten6.6927.3437.3437.3437.3437.343
Resultaat3.0962.2672.1952.2152.2412.267