Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Mutaties reserves

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten261
Baten709474
Resultaat-449-474