Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Onderwijshuisvesting

€ 49

€ 2.003

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.4482.1662.0031.9011.8511.812
Baten453349494949
Resultaat1.4042.1331.9541.8521.8031.763