Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

€ 104

€ 1.428

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten2.2321.4931.4281.4801.5261.573
Baten103129104104104104
Resultaat2.1291.3641.3241.3771.4231.469