Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Maatwerkdienstverlening 18-

€ 5.589

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten5.8015.6305.5895.5885.6355.663
Baten0
Resultaat5.8005.6305.5895.5885.6355.663