Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Mutaties reserves

€ 47

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten25
Baten1389747474747
Resultaat-113-97-47-47-47-47