Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

€ 3.906.573

€ 3.172.587

€ 3.022.299

€ 2.447.657

€ 908.007

€ 1.725.818

€ 81.955

€ 1.260.284

€ 495.367

€ 65

€ 179.835

€ 298.300

Totaal

€ 9.583.531

€ 10.889.828

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten (excl. reserve mutatie)12.022.07910.318.64410.889.82810.844.89810.948.87711.015.249
Riolering3.578.3053.085.1043.172.5873.188.2003.180.9743.184.439
Afval3.053.5852.774.5352.447.6572.464.5722.502.0242.539.950
Wonen en bouwen1.731.4941.508.4281.725.8181.707.4751.759.5171.704.849
Musea142.883101.43881.95583.47785.04386.659
Milieubeheer1.371.9241.175.1271.260.2841.231.4381.256.2461.286.613
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)1.221.708892.5121.526.3251.561.1761.542.7081.576.547
Ruimtelijke ordening611.559577.781495.367424.836434.591444.637
Burgerzaken310.621203.719179.835183.724187.774191.555
Baten (excl. reserve mutatie)9.999.0969.193.6669.285.2319.473.5989.533.9499.650.249
Riolering-4.317.350-3.906.081-3.906.573-3.906.573-3.906.573-3.906.573
Afval-3.848.334-3.393.353-3.022.299-3.165.229-3.236.933-3.308.646
Wonen en bouwen-552.589-1.078.610-908.007-917.328-926.675-936.090
Musea
Milieubeheer-127.263
Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)-1.153.560-815.558-1.448.287-1.484.403-1.463.703-1.498.875
Ruimtelijke ordening
Burgerzaken-64-65-65-65-65
Resultaat2.022.9821.124.9781.604.5971.371.3001.414.9281.365.000