Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Burgerzaken

€ 0

€ 180

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten311204180184188192
Baten00000
Resultaat311204180184188191