Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Musea

€ 82

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten14310182838587
Baten
Resultaat14310182838587