Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Milieubeheer

€ 1.260

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.3721.1751.2601.2311.2561.287
Baten127
Resultaat1.2451.1751.2601.2311.2561.287