Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Ruimtelijke ordening

€ 495

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten612578495425435445
Baten
Resultaat612578495425435445