Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

€ 1.448

€ 1.526

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.2228931.5261.5611.5431.577
Baten1.1548161.4481.4841.4641.499
Resultaat687778777978