Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Wonen en bouwen

€ 908

€ 1.726

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten1.7311.5081.7261.7071.7601.705
Baten5531.079908917927936
Resultaat1.179430818790833769