Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

€ 437.034

€ 704.837

€ 127.957

€ 4.859.401

€ 261.331

Totaal

€ 829.887

€ 8.498.515

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten (excl. reserve mutatie)10.869.0618.716.4198.498.5158.487.1578.429.8828.461.079
Openbaar groen en (openlucht) recreatie3.348.9532.862.6072.934.2772.949.7582.890.3122.924.013
Begraafplaatsen en crematoria718.298662.099704.837678.612724.425703.058
Verkeer en vervoer6.801.8115.191.7134.859.4014.858.7874.815.1454.834.008
Baten (excl. reserve mutatie)547.447670.566568.556572.348576.535581.503
Openbaar groen en (openlucht) recreatie-4.428-3.565-3.565-3.565-3.565-3.565
Begraafplaatsen en crematoria-344.116-450.160-437.034-440.130-444.302-448.544
Verkeer en vervoer-198.903-216.841-127.957-128.653-128.668-129.394
Resultaat10.321.6148.045.8537.929.9597.914.8097.853.3477.879.576