Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Verkeer en vervoer

€ 128

€ 4.859

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten6.8025.1924.8594.8594.8154.834
Baten199217128129129129
Resultaat6.6034.9754.7314.7304.6864.705