Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

€ 4

€ 2.934

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten3.3492.8632.9342.9502.8902.924
Baten444444
Resultaat3.3452.8592.9312.9462.8872.920