Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Begraafplaatsen en crematoria

€ 437

€ 705

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten718662705679724703
Baten344450437440444449
Resultaat374212268238280255