Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Mutaties reserves

€ 261

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten122
Baten2.7262632611979191
Resultaat-2.604-263-261-197-91-91