Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

€ 678.545

€ 2.981.702

€ 1.794

€ 573.376

€ 6.363

€ 391.042

€ 208.336

Totaal

€ 895.039

€ 4.640.860

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten (excl. reserve mutatie)4.844.1674.287.9624.640.8604.394.6954.533.8594.456.278
Sportaccommodaties3.018.6402.729.5602.981.7022.882.2393.013.6532.938.261
Media558.616564.149573.376585.876596.386607.274
Economische promotie444.922363.158391.042397.379403.626390.189
Sportbeleid en activering586.098411.658348.840332.699323.518323.698
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie235.891219.437345.900196.502196.676196.856
Baten (excl. reserve mutatie)932.848772.249686.703703.918716.536728.842
Sportaccommodaties-924.385-764.238-678.545-695.635-708.123-720.297
Media-1.571-1.770-1.794-1.794-1.794-1.794
Economische promotie-6.891-6.240-6.363-6.488-6.618-6.750
Sportbeleid en activering-1-1-1-1-1-1
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Resultaat3.911.3193.515.7133.954.1573.690.7773.817.3233.727.436