Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Economische promotie

€ 6

€ 391

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten445363391397404390
Baten766677
Resultaat438357385391397383