Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Sportbeleid en activering

€ 0

€ 349

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten586412349333324324
Baten000000
Resultaat586412349333324324