Wat mag het kosten?

Lasten en baten uitgesplitst naar taakveld

Lasten
Baten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

€ 346

OmschrijvingJaarverslag 2016Begroting 2017Begroting 2018Begroting 2019Begroting 2020Begroting 2021
Lasten236219346197197197
Baten
Resultaat236219346197197197